Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

898 899 900 901 902
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
63.134 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 MONTEK GENER.RN 10-40GBq BTx δοχείο κασσίτερου x 1 Γεννήτρια ραδιονουκλιδικών+10 φιαλίδια υπό κενό αέρος (σε χάρτινο κουτί)+5VIALSx5ML SODIUM CHLORIDE 0,9% (σε χάρτινο κουτί)+10 αντισηπτικά επιθέματα (σε χάρτινο κουτί) 0 2877401 01 V09FX01 2802877401014 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.135 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 MONTEK GENER.RN 10-40GBq BTx δοχείο κασσίτερου x 1 Γεννήτρια ραδιονουκλιδίων+10 φιαλίδια υπό κενό αέρος (σε χάρτινο κουτί)+5VIALSx10ML SODIUM CHLORIDE0,9% (σε χάρτινο κουτί)+10 αντισηπτικά επιθέματα (σε χάρτινο κουτί) 0 2877401 02 V09FX01 2802877401021 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.136 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 HEPATATE PD.INJ.SOL 0,125MG/VIAL(ΚΙΤ) BTx5VIALS 0 2952701 01 V09BA02 2802952701015 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.137 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 TEKTROTYDE L.F.S.F.IN 16mcg/VIAL (KIT) BTx1 (VIAL I) + 1 (VIAL II) 0 2962101 01 V09IA 2802962101010 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.138 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 TECHNEGEN GENER.RN 2,28-200,00 GBq (as 2,00-175,0 GBq)/GENERATOR 1Γεννήτρια ραδιονουκλιδίων + ΚΙΤ έκλουσης (8 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΕΚΛΟΥΤΗ ΚΑΙ 8 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΕΝΟΥ [ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΥΣΜΑ) 0 2962301 01 V09FX01 2802962301014 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.139 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 BONESCAN L.F.S.F.IN 6,25MG/VIAL (KIT) BTx3 VIALS 0 2962401 01 V09BA02 2802962401011 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.140 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 BONESCAN L.F.S.F.IN 6,25MG/VIAL (KIT) BTx6 VIALS 0 2962401 02 V09BA02 2802962401028 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.141 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 ADAMIBI PD.INJ.SOL 1MG/VIAL (ΚΙΤ) BTx5 VIALS 0 2977901 02 V09GA01 2802977901025 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.142 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 ADAMIBI PD.INJ.SOL 1MG/VIAL (ΚΙΤ) BTx2 VIALS 0 2977901 01 V09GA01 2802977901018 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.143 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 TEKCIS GENER.RN 2,5-60 GBq (as 2,0-50 GBq)/GENERATOR 1 Γεννήτρια ραδιονουκλιδίων + 10 VIALS έκλουσης 0 2983401 01 V09 2802983401014 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.144 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 [18F]CHOLINE/ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ INJ.SOL 44-6900MBq/ML BTx1 (Γυάλινο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων x20 ml) τοποθετημένο μέσα σε κυλινδρικό μολύβδινο περιέκτη 0 3052601 01 V09IX06 2803052601014 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ
63.145 ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ 2016-11-01 [18F]FLT/ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ INJ.SOL 44-6684MBq/ML BTx1 (Γυάλινο φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων x20 ml) τοποθετημένο μέσα σε κυλινδρικό μολύβδινο περιέκτη 0 3052701 01 V09IX06 2803052701011 53.14.9. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΙΜΗΣ