Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

1 2 3 4 5
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΑΜΜΑΤΑ > ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ,ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 90 - 120 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ)
49.8.22 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ,ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 90 - 120 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 2011-03-28 Με μία βελόνη Αντ.Κόπτουσα, Πλαστικής Ρ 3/8 κύκλου 5.26 240101_1311_46317 33141126-9 46317 24,01,01 ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
49.8.19 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ,ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 90 - 120 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 2011-03-28 Με μία βελόνη Στρογγυλή, Μαύρη, 1/2 κύκλου 4.15 240101_1311_46317 33141126-9 46317 24,01,01 ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
49.8.8 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ - ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ,ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 90 - 120 ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ) 2011-03-28 Με μία βελόνη Στρογγυλή,1/2 κύκλου 3.95 240101_1311_46317 33141126-9 46317 24,01,01 ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ > ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
54.4.15 ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 2011-01-19 Βίδες τετράγωνης κεφαλής 2,0* 8 mm 6.93 240105_1311_46637 33141700-7 46637 24,01,05
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ
4.6.24 ΣΥΡΙΓΓΕΣ - ΒΕΛΟΝΕΣ 2011-01-19 ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΟΜΕΝΕΣ 256x40 0.04 240101_1311_12745 33141320-9 12745 24,01,01
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ > ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
35.3.26 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2011-01-19 Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist Off, ή κωνικές, σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Απομαγνητισμένο S.S. 124.8 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05
35.3.24 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2011-01-19 Βίδες συμπιεστικές συστημάτων όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Απομαγνητισμένο S.S. 99 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05
35.3.19 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2015-12-23 Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti 130 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
35.3.20 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2011-08-11 Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti 155.52 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ
35.3.23 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2017-04-04 Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 6.0mm και άνω, από Ti 170 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ > ΠΛΑΚΕΣ
40.9.17 ΠΛΑΚΕΣ 2012-08-21 Πλάκες κονδύλων Tt. butress δεξιές-αριστερές, πάχους περίπου 5 ΜΜ, τύπου Α.Ο., απο 7 έως 13 οπών περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα 151.2 240105_1311_43050 33141700-7 43050 24,01,05 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
40.9.11 ΠΛΑΚΕΣ 2011-02-24 Πλάκες Τ butress τύπου Α.Ο πάχους 2 ΜΜ περίπου, από 4 έως β οπών περίπου, από ανοξείδωτο χάλυβα 100.8 240105_1311_43050 33141700-7 43050 24,01,05 Π.Γ.Ν.Θ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / Π.Π.Ν ΡΙΟΥ
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ > ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
35.3.17 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2011-01-19 Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 1.0mm έως 1.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα 152.64 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05
35.3.16 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2011-08-13 Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα 141 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ
35.3.18 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2017-05-03 Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti 133 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 ΓΝ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
35.3.15 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2013-10-14 Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4.0mm έως 5.9mm, από απομαγνητισμένο χάλυβα 152.64 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ > ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
56.1.21 ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 2011-01-19 ΑΓΓΙΣΤΡΟ CUSHING αγγείων 20cm 9X12mm 18.5 - 12,03
56.1.39 ΑΓΓΙΣΤΡΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 2011-01-19 ΑΓΓΙΣΤΡΟ KOCHER 25cm 80X50mm κοίλο 43 - 12,03
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ / ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
7.1.70 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 2011-01-19 Αποστειρωμένο αυτοκόλλητο πεδίο με οπή στην μέση και τσέπη για οφθαλμολογική χρήση διαστ. 45 x 40cm περίπου. 8.75 24,01,01
ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ > ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
35.3.25 ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 2013-05-02 Βίδες ακέφαλες, ημιακέφαλες, Twist Off, ή κωνικές, σε διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti 119 240105_1311_43050 33141700-7 24,01,05 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ