Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

1 2 3 4 5
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
1.2 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.20 ,1.21 , 1.22 , 1.23 , 1.24 , 1.25 , 1.26 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.3 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.27 ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.4 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.28 , 1.29 ΑΡΓΟΝ 99,999% 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΡΓΗΘΗΚΕ
1.5 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.43 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 12 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.6 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.30 ΟΞΥΓΟΝΟ φιάλη m³ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.7 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.31 ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ ΤΥΠΟΥ Κ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.8 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.35 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΚΥΒ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.9 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.38 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 4 ΚΥΒ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 10m3 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.10 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.32 , 1.33ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.11 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.34 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΕΩΣ 1 ΚΥΒ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.12 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.40 ΑΕΡΙΟ CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΠΟ 3,1 ΕΩΣ 6 ΚΙΛΑ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.13 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.44 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ RESPAL 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.14 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ (5,5 % CO2 KAI N2) 0 24111000-5 21.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.15 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2) 50 ΛΙΤΡΑ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.16 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.45 ΑΕΡΙΟ Ν2Ο ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.17 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ CO2 50ΛΙΤ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.18 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 5 lt ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ & ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.1 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-12-22 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.19 ΑΕΡΙΟ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ (SF6) 0 24111000-5 25.01.18 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
1.47 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2015-10-16 test new materila in old category 16/10/2015 0 test second price new material 16/102015
1.48 ΑΕΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2015-10-19 test new material in old category 19/10/2015 0 price new matterial, old category 19/10/2015