Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

1 2 3 4 5
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
61.69 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κεφαλή Κάμερας, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "Si" 84150 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.71 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κεφαλή Κάμερας Fluorescence Imaging, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "Si" 84150 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.61 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κεφαλή Κάμερας και Καλώδιο, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "S" 69873 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.62 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κιτ Αναλωσίμων για Ενδοσκόπιο 8.5mm, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "St" 67650 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.63 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κιτ Αναλωσίμων για Ενδοσκόπιο 8.5mm, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "S" 67650 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.64 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-25 Κιτ Αναλωσίμων για Ενδοσκόπιο 8.5mm, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "Si" 62482 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ > ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
18.2.1 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2011-01-19 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ COSMOS BS ΓΙΑ Β ΕΡΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 44982 12,04
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ > ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
18.6.1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 2011-01-19 ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ HD15 HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΕΡΓ. Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 44863 12,04
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ > Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
13.2.5 Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 2011-01-19 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ VERISMO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ENSITE 3000 44625 - 16,17,00
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ
17.11.25 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 2011-01-19 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ CLINIPORATOR EPS 01 - IGEA 44625 - 24,01,01
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ > ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ
18.5.1 ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ 2011-01-19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ CADSTREAM 5.0 44030 12,04
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
17.10.38 ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-01-19 ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 3D-4D ACCUVIX V10 40114.8984 - 14,05
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ > ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
21.2.15 ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2011-01-19 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ MAQUET SERVO-I ADULT 39865 - 14,05
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
17.10.20 ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-01-19 ΜΟΝΙΤΟΡ TESLA GUARD ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘ/ΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 35581 - 14,05
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΑ > ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
21.2.11 ΛΟΙΠΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2011-01-19 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΘ PB-840 ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ) 34510 - 14,05
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ
17.10.36 ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 2011-01-19 ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (RT-PCR)MX300P REAL-TIME PCR SYSTEM,4-PLEX 230V 33320 - 14,05
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΟΡΓΑΝΑ > ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ
17.1.211 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΝ 2011-01-19 ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΚΛΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ECLIPSE 25 ΜΕ ASSR,VEMP ΚΑΙ TEOAE 32130 - 14,05
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
61.25 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-18 Κάμερα, Τρισδιάστατη, Ευρυγώνια,NTSC, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "St-S" 31372 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.26 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-18 Κάμερα, Τρισδιάστατη, Ευρυγώνια, PAL, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "St-S" 31372 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.
61.5 ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 2015-11-18 Ενδοσκόπιο 0˚, 8.5mm, για Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα da Vinci "St - S" 31152 38442 Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.