Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

1 2 3 4 5
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ > ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
2.1.1 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ EPPEDORF ΓΙΑ PCR 200ML ΣΤΡΟΓ. ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤ.+ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤ. 0.0452 24.01.20
2.1.2 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MICROTUBES 1.5 ml (ΠΑΚΕΤΟ 500ΤΕΜ) 71.4 24.01.20
2.1.11 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Fyb ΟΡΟΣ HUMAN (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 104.88 24.01.20
2.1.22 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Le(a) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 206.01 24.01.20
2.1.33 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- KELL ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ 3.67 24.01.20
2.1.35 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- P1 (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 195.11 24.01.20
2.1.36 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HBS Ag SENSITIVITY PANEL/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2998.8 24.01.20
2.1.39 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HUMAN IL-1b INSTANT ELISA KIT /ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ 535.5 24.01.20
2.1.51 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Ν (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 151.51 24.01.20
2.1.60 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 LISS REAGENT 10ML 5.56 24.01.20
2.1.70 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI-Cw BROMELIN METHOD 110.72 24.01.20
2.1.71 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Le(b) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 206.96 24.01.20
2.1.75 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 PANEL B 11 ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ :ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ANTΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ--ΕΜΜΕΣΗ COOMBS 168.95 24.01.20
2.1.76 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HEPARIN PF4 (TEST ΠΡΟΣΔ/ΜΟΥ ΑΝΤΙΗΠΑΡΙΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ)ASSERACHROM HPIA 635.94 24.01.20
2.1.79 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HUMAN IL-6 INSTANT ELISA KIT /ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ 535.5 24.01.20
2.1.80 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HUMAN TNF-a INSTANT ELISA KIT /ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ 535.5 24.01.20
2.1.82 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 0.13 24.01.20
2.1.83 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 0.13 24.01.20
2.1.86 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΑΣΚΟΙ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 50 24.01.20
2.1.90 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 5117 24.01.20