Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

3 4 5 6 7
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ > ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
2.1.33 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- KELL ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ 3.67 24.01.20
2.1.34 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2014-04-30 ΚΑΡΤΕΣ NaCl ---NEUTRAL SOLUTION 355.5 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.35 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- P1 (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 195.11 24.01.20
2.1.36 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HBS Ag SENSITIVITY PANEL/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2998.8 24.01.20
2.1.37 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2021-01-19 ΒΟΕΙΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ 30% 10ML 5 24.01.20 Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
2.1.38 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ΛΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΗ 70 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.39 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 HUMAN IL-1b INSTANT ELISA KIT /ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ 535.5 24.01.20
2.1.40 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2015-12-23 PANEL 3 ΕΡΥΘΡΩΝ+ΠΑΠΑΙΝΗ ,ΦΥΣΙΝΗ για ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 108 24.01.20 Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
2.1.41 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-07-22 ANTI- Fya (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 82 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.42 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-07-22 ANTI- s (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 82 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.43 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ABO-Rh ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ & ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 370 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.44 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-01-18 WARM (10x5ML) ΑΝΤ/ΡΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 108 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.45 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ID-Ph sub+CW (C,CW,c,E,e human) 590 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.46 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2021-03-23 DAT DILUTION/ΚΑΡΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ COOMBS 210 24.01.20 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2.1.47 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ENZYMATIC CLEANER 110 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.48 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-10-25 ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ IgG ΥΠΟΚΛΑΣΕΩΝ 625 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.49 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2015-12-23 ID-DIAPANEL P papainized/11 ΠΑΠΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤ./ΕΛΕΓΧ.ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS ΑΝΙΧΝ. ΕΡΥΘΡΟΚΥΤ. ΑΝΤΙΣΩΜΑΤ 179.5 24.01.20 Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
2.1.50 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-10-25 ANTI- S (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 82 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.51 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Ν (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 151.51 24.01.20
2.1.52 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2014-01-10 k (CELLANO) -Kp(a) -Kp(b) -Jk(a) -Jk(b) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 175 24.01.20 Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ