Αναζήτηση

Έξυπνη Αναζήτηση

Αποτελέσματα: 18032

2 3 4 5 6
Α/Α Κατηγορία Ημερομηνία Υλικό Τιμή Κωδικός Παρακολούθησης Κωδικοποίηση C.P.V. Κωδικοποίηση G.M.D.N Κωδικοποίηση Γενικής Λογιστικής Κωδικοποίηση Δημόσιου Λογιστικού Πηγή Πληροφορίας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ > ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ
2.1.13 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-12-10 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ/ΕΜΜΕΣΗ COOMBS σε καρτα GEL με LISS 184 24.01.20 Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.1.14 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2017-04-27 ANTI - KELL BIOCLONE 5ml(SLIDE COOMBS) K 16.3 24.01.20 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
2.1.15 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-06-03 ANTI-E ΟΡΟΣ 5ML 19 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.16 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 TRI - LEVEL CONTROL 20 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.17 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012-08-21 ID- SCREENING (ΣΤΗΛΕΣ ΓΕΛΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS IgG,IgA,IgM,C3,C3d,Ctl) 122 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.18 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2018-07-19 ANTI - AB MONOCLONAL ΟΡΟΣ 10ML 2.25 24.01.20 Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ
2.1.19 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ANTI- s ΟΡΟΣ HUMAN (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 96 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.20 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2014-01-10 M-N-S-s-Fy(a) -Fy(b) ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 179 24.01.20 Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2.1.21 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 WASH SOLUTION CONCENTRATED A (10x100ML) 245 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.22 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-01-19 ANTI- Le(a) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 206.01 24.01.20
2.1.23 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2018-09-18 ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΥΠΟ ΑΣΗΠΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ TCDW 4.15 24.01.20 Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
2.1.24 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012-04-23 ID-HEPARIN PF4 (REAG+CONTROL+CARDS) 540 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.25 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2019-10-17 ANTI-A1 LECTIN 5ML 4.5 24.01.20 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
2.1.26 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2013-10-17 ANTI-c ΟΡΟΣ 5ML 21.8 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.27 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2017-05-30 ANTI - c ΜΙΚΡΟ MONOCLONAL ΟΡΟΣ 5ML /K 15.9 24.01.20 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2.1.28 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2011-11-16 ALBA CHECK-PANEL ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΤΙΤΛΟ 396 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.29 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2019-04-17 ANTI - B MONOCLONAL ΟΡΟΣ 10ML 1.8 24.01.20 Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
2.1.30 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012-08-21 ANTI- Fyb (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 82 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
2.1.31 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2021-01-19 ANTI- Jk (b) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 179 24.01.20 ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2.1.32 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 2012-08-21 ANTI- Jk (a) (ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΛΩΝ ΓΕΛΗΣ) 189 24.01.20 Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ